Fridolf 1880-1966

Bro Fridolf, föddes på gården som kallas Broarnes i Ibbarbo, Björsjö. Gården har fått sitt namn efter den enligt jordeboken förste brukaren Bro Per Ersson, som kom från gården Bron på Väderbacken.

Fridolf växte upp på gården och fick sin läslusta  stillad i skolan i Björsjö och avslutades med katekesstudier för prosten Fahlkranz vid Norrbärke kyrka. Så när som på något år som rallare på Björbo-banan runt sekelskiftet var han hela sitt yrkesverksamma liv sysselsatt med träarbete, i sin ungdom med byggnadsarbete.

I sitt första äktenskap var han sin svärfar behjälplig med att bygga gården Övre Täkten (Sandtäppan) inklusive ladugård för 4 á 5 kor. I sitt andra äktenskap byggde han ett nytt hem åt sig i Nedre Täkten. Fridolf var nu anställd som snickare vid Smedjebackens Valsverk, en anställning som varade till hans pensionering. Till hans bedrifter kan nämnas att han egenhändigt tillverkade flera fioler, en luta, en mandolin och en del prydnadssaker i mazurbjörk. Vid när 80 års ålder gick han till skogs och märkte ner timmer och tillverkade en liten stuga, som nu står någonstans på västkusten. 1928-1929 grävde han för hand en 9 meter djup brunn på gården.                                                     Fridolf med sin första hustru Johanna och barnen                                                                                  Elsa och Gustav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

Ännu mer

Fridolf Jansson »
Släktdatabas

Fridolf i Täkta »
familjen

Fridolfs föräldrar »
Jan Erik och Lovisa

Fridolfs syskon »
3 bröder och 4 systrar

 

Tillbaka »
 

bergslagsanor.com