Jan Boman fick tjärnen uppkallad efter sig

Jag har alltid hört att det var den första i vår Boman-släkt som kom till Björsjö som fick tjärnen med samma namn uppkallad efter sig. Därför ville jag ta reda på vem denne Boman var och varifrån han kom.

Det var Jan Persson Boman, han var döpt till Johan, född i Hällsjön, Grangärde den 4 juni 1757, som var den första i släkten som slog sig ner i Björsjö. Han var son till Petter Boman, född i Borås 1707. Jan gifte sig 1791 med Kerstin Larsdotter från Norrbärke. Jan och Kerstin fick fyra barn varav två levde när Jan dog 84 år gammal, 1841. Han blev änkling 1816 då Kerstin avled. Han gifte om sig med Anna Göransdotter, det äktenskapet var barnlöst.

Jan och Kerstins äldste son, Per Jansson Boman gifte sig med Lisa Ersdotter och fick 6 barn, varav 5 uppnådde vuxen ålder. Den föstfödda, Stina, blev bara fyra år. Deras yngsta son Gustaf född 1831, tog över gården, som nu kallades för Bomans i Björsjö. Han blev farfar till min morfar Erik Boman.

Gustaf Boman växte alltså upp med fyra syskon. Den äldsta Johanna, var född 1820, hon blev farmor till Otto Johansson som gifte sig med min mormor Tildas äldsta syster Hilma.

Den näst äldsta Stina Lisa var född 1823 och hon gifte in sig i släkten Orre.

Den näst yngsta Petter Boman gifte sig med Stina Lisa Norström 1851 och han blev Bergsman i Hugnora. De fick tre söner och två döttrar. Det fanns ytterligare en dotter som föddes 1864 och avled ett år gammal 1865.

Mellanbarnet i syskonskara var Johan född 1825, han gifte sig med Bergsmansdottern Carolina Andrietta Ersdotter i Flatenberg. Han skaffade sig fina titlar; Bruksidkare, nämndeman och riksdagsman. Han kallades allmänt för "Patron Bohman".

Patron Bohman och hans hustru fick två döttrar. Maria Carolina var född 1850 och Johanna Charlotta i juni 1853. Samma år i februari fick Johanna Lovisa Jansdotter i Lilla Dagkarsbo en dotter. Det var Johan Bohman som var far till henne och hon fick namnet Johanna Kristina Boman. I november 1853 erkänner Johan henne som sin dotter i ett domboksprotokoll från Hösttinget 1853. Se här»

Johanna Kristina Boman växte upp hos sina morföräldar i Lilla Dagkarsbo eftersom hennes mamma avled redan 1857.

Johans och Andriettas äldsta dotter Maria Carolina gifte sig Elfvik och fick i sin tur fyra barn. Redan 1890 var hon änka och bosatt på Storgatan i Örebro. År 1900 återfinns hon i Morgårn som "räntetagerska" vilket betydde att hon levde på sin änkepension.

Patrons andra dotter Johanna Charlotta fick en dotter 1877 som döptes till Signe och växte upp i Flatenberg hos morfar och mormor.

1878 gifte sig Johanna Charlotta med lantbrukaren och arrendatorn Otto Thavenius. De var bosatta i Ånsta i Örebro län. I husförhörslängden för 1890 i Flatenberg står det att även Signe heter Thavenius i efternamn. År 1900 hade Signe antagit namnet Boman och var bosatt i Hosjö, ensamstående med en son, Erik Boman född 1900. Då arbetade Signe som mejerska. Signe gifte sig sedan med en Westling.

Johanna Charlotta och Otto Thavenius fick 5 barn. År 1900 var hon änka och bodde på Storgatan i Örebro. Där bodde också tre av barnen som då var mellan 12 och 20 år gamla.

Carolina Andrietta avled 1893 och Johan Bohman 1895.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka »

bergslagsanor.com