Stina Cederlöf 1800-1867

En del människor gör starkare intryck än andra, även efter deras död. Kristina Cederlöf är en sådan människa. Första intrycket är att hennes liv var tragiskt, vilket gjorde att jag kände extra mycket för henne. Vid närmare granskning så kanske inte hennes liv var så illa ändå. Hon hade människor runt omkring sig som tyckte om henne och hjälpte henne. När jag hade följt hennes liv till slutet kände jag mig lite sorgsen, hon slutade som fattighjon och prästen hade antecknat i kanten att hon "varit lägrad".

Kristina var min farmors farfars mor. Hon föddes den 15 mars år 1800 på Wiks Gård i Balingsta socken, Uppland. Kristinas far hette Johan Cederlöf, född 1764 i Älvestads socken i Östergötland enligt dödsattesten men han finns inte med i födelseboken för Älvestads socken.

Johan Cederlöf var jägare vilket var samma befattning som kronojägae med anställning på privata gods. Han gifte sig den 20 maj 1797 i Svea livgardes församling i Stockholm med Kristinas mamma Chatrina Maria Ehrnström, född 1764 i Björkviks socken i Sörmland. Hon var dotter till Anders Ehrnström född 1740 och Maria Jonsdotter, född 1738 i Björkviks socken, Södermanland. De hade sex kända barn varav Chatrina Maria var äldst och Fredrik Ludvig Ehrnström var yngst. Han var född 1779 i Breds socken i Uppland. Anders var gårdsinspektör på herrgårdar och gods. I Björkvik var de på Danbyholm och i Breds socken på Strömsnäs, som var en kvarn och såg i Strömsberg. Här bodde de i 25 år innan Anders avled 1800. Maria som då skrevs som Madame Ehrenström i kyrkboken flyttade med barnen Petter och Brita Stina till Ängesta i Tortuna socken i Västmanland. Året därpå avled Maria av slag 63 år gammal. Hon bergravdes i Bred den 11 augusti 1801.

När Johan Cederlöf och Chatrina Maria Ehrnström gifte sig i Stockholm 1797 hade de redan en son, Johan Erik Cederlöf som var född den 20 juli 1796 Barnhusförsamlinen i Stockholm. Chatrina Maria flyttar sedan till Wijks Gård i Balingsta socken i Uppland. Johan var skriven i Stockholm. I Wijk föds sonen Joakim Cederlöf den 14 mars 1798. Två år senare föds deras enda dotter Kristina.

De blir inte kvar länge på Wijks Gård, redan 1802 flyttar familjen till Sundsbroholm i Heds socken. Johan är nu skogvaktare under Uttersberg men han lider av lungsot och blir allt sämre, till slut sängliggande. Sonen Fredrik föds 1803 men han dör 1804 och det är han som det talas om i Johan Cederlöfs dödsruna som sonen som gått före sin fader i döden.

När Kristina bara var 5 år, den 28 april 1805 dör hennes far Johan Cederlöf. Mamman är inte heller frisk, hon besväras av ledgångsreumatism och svår gikt, som gör henne ofärdig. Tre år senare år 1808 är tragedin ett faktum, Chatrina Maria Ehrnström dör och Kristina och hennes bröder är föräldralösa.

Kristina fick bo med sin moster Brita Stina Ehrnström som bodde en mil bort i Mellan Uggelforsen hos Herr Doctor Christopher Thelander och hans fru Eva Catharina Moreen. Brita Stina hade bott där i två år. Kristina blev kvar här tills hon fyllt 18 år sedan flyttade hon hem igen till morbror Ehrnström och hade där anställning som piga. Brita Stina blev kvar hos doktorns familj till 1824, sedan försvinner doktorns familj och Brita Stina ur husförhörslängderna.

Bröderna blev kvar hos morbror Fredrik Ehrnström. Han var nygift med Stina Ersdotter från Grangärde och de hade också flyttat till Sundsbroholm ungefär samtidigt som familjen Cederlöf. Fredrik arbetade precis som sin svåger som skogvaktare. Stina Ersdotter och Fredrik fick till slut 7 barn, den första föddes 1809 och den sista 1826. Två av deras söner utvandrade till Amerika, den ena till Chicago och den andra till Salt Lake City. Ättlingar finns än idag i Amerika efter båda bröderna.

1811 flyttar Kristinas äldste bror Johan utan att ta ut flyttningsattest. Han tog anställning på olika gårdar innan han hamnade i Sörköping i Västermo församling. Han gifte sig med Anna Stina Svensdotter från Västermo. De fick tre barn. Anna Stina avled 1846 och Johan gifte om sig med Brita Ågren från Munkfors. Äktenskapet blev kort, Johan avled 1849 i Sörköping. Släktledet levde vidare och det finns nu levande ättlingar efter Johan.

Joachim Cederlöf försörjde sig också som dräng på olika gårdar innan han gifte sig med Stina Söderberg från Hed. De fick 3 barn och bodde i Trunsbo i Heds församling. Joachim avled tragiskt nog 1836 i lungsot endast 37 år gammal. Han avled en månad innan deras tredje barn föddes. Även Joachims släktled fortsatte framåt i åtminstone 4 generationer. Jag har inte lyckats utreda om det finns nu levande ättlingar.

1826 tog Kristina anställning som piga hos trädgårdsmästare Ytterberg på Uttersbergs Herrgård. Där blir hon kvar i 4 år. 1830 flyttar hon till Sörthulinge i Hed, nu inhyst hos Jan Persson från Skinnskatteberg och hans hustru Stina Hedblom. De hade 2 söner och en dotter födda mellan 1826 och 1830.

I jnauari 1831 föder Kristina en oäkta son, min farmors farfar Anders Gustaf Andersson. Vi vet idag att enligt tingsprotokoll angående faderskapsmål, är det en soldat från Sörthulinge som är fadern, Anders Julle. Han är dock redan gift med Brita Andersdotter och de får sitt första barn, en dotter, samma år, 1831.

Stina och sonen Anders Gustaf flyttar året därpå 1832 hem till Fredrik Ehrnström med familj i Östanfors. Här växte Gustaf upp tillsammans med sin mamma. Vid 16 års ålder 1847, tar han anställning på Uttersbergs Herrgård som betjänt och flyttar därmed hemifrån. Gustaf utbildade sig senare till skogvaktare, gifte sig och hamnade till slut i Skräddartorp i Malingsbo församling.

Fredrik Ehrnström blev änkling 1845 och Kristina bor hela tiden i närheten av honom i Östanfors på Flodhammars hemman. 1861 avled Fredrik av gulsot och därefter gick det heller inte så bra för Krsitina. Hon dog 1867 som fattighjon i Florns Torp på Uttersbergs ägor. Det sista som stod antecknat om henne var att hon hade "varit lägrad" och att hon var fattighjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka »

UR TINGSPROTOKOLL

Pigan Christina Cederlöf i Sör Thulinge har till pågående ting instämt Soldaten Anders Julle med påstånde om hans förpliktelse att till henne utbetala årlig barnföda och uppfostringshjälp för ett med henne sammanavflat barn intill delsumman bli rikt försörjda, då nu detta mål upprepades infann sig....biträdd av Rustmästare Johan Göthe Compagwick fullmäktige hvarvid anförda i ett förevarande påstående för honom på det högsta oväntat....då uti detta ämne träffat förlikning om för allt 2 tunnor råg.

Den 6 oktober

Christina Cederlöf för deras sammanafvlade barn.

.....? Bergsgevaldige Fredrik Ehrenström vid förlikningstillfället har lämnat sitt bifall varför kunde förlikningsavtal upprättas. Soldat Julle förpliktade att genast och vid utmätningstvång till Stina Cederlöf.

Att soldaten Anders Julle i Aspberget denna i vår närvaro erbjudet pigan Christina Cederlöf ej allenast full likvid utan återstoden å den, honom och henne emellan (före Julles giftermål med den nuvarande hustrun Brita Andersdotter) träffade förlikning utan och ränta för den tid som därmed överskridit samt dessutom till förekvarvarande af vidare rättegång ersätta henne stämningskostnader ehuru Julle ansåg sig vara orätt stämd, att den förra stämningen innefattat barnföda och uppfostringshjälp odelat föregående omförmälte förlikning skett, hvartill att av pigan Cededrlöf vägrade att emottaga emedan Julle därmed dröjt. Likväl erkände Christina Cederlöf att hon var innehavare av förlikningsskriften den hon vid tinget inför Herr Donkovander skulle framföra sådant verden på begäran under edlig förbindelse. Intygat af ...? den 4 oktober 1831. Per Ceder

Anders H Jonsson i Sillbo.

bergslagsanor.com