Våra släktkrönikor

Tre släktkrönikor är påbörjade, Skräddartorpssläkten, Broarnas släktkrönika och Bomans från Björsjö. För att de ska komma att bli levande dokument, är det viktigt att de hålls uppdaterade. Därför tas alla slag av kompletteringar och rät­telser tacksamt emot. Det kan gälla enstaka personuppgifter, tillägg av saknade per­soner eller utredning av outforskade gre­nar. Också upp­lys­ning­ar om förändringar som sker inom släkten – nyfödda, ingångna och upplösta äktenskap, döds­fall, flyttningar osv – är av intresse. Gärna foton, gamla som nya eller andra dokument. Om du vill ta del av någon av krönikorna, ring eller skriv till mig.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka »

 

Inget samhälle kan skapas på annan grund än den som historien givit dem

bergslagsanor.com