Ramsberg

Från år 1673 har vår släkt bott i Ramsbergs församling. Det var då som Simon Andersson Ryss och hans hustru Anna Olsdotter flyttade hit från Skinnskatteberg.

Deras son Staffan Simonsson och hans hustru Brita Nilsdotter fick 9 barn. En av sönerna Nils Staffansson föddes 1678 och blev min farfars farfars farfars farfars far. Släkten bodde kvar i Ramsberg fram till 1831 då min farfars farfars far flyttade till Malingsbo, Gräsberget.

Ramsbergs kyrka invigdes 1791 under det formella namnet Gustav III's kyrka.  På den tiden bodde min farfars farfars farfar Per Andersson med hustru Anna Jansdotter i Östra Kloten i Ramsbergs församling. De fick också uppleva när Gustav III året efter kyrkinvigningen föll för skottet på maskeradbalen.

Ramsberg är känt som födelseorten för Lasse-Maja, han som tog från de rika och gav till de fattiga. Verklighetens Lasse-Maja kanske inte var fullt så ädel.

 

Utanför kyrkmuren står en sten rest till minne av Lars Molin, alias Lasse-Maja. Inskriptionen längst ner lyder:

I Ramsberg hans vagga, i Arboga hans grav, i rättsprotokollen hans minne.

Sin mest aktiva period hade Lasse-Maja från sekelskiftet fram till 1813 då han blev satt som fånge på Carlstens fästning. Lasse-Maja lyckades klara sig levande från det hårda livet på fästningen, vilket de flesta inte gjorde. Efter 27 år blev han benådad av dåvarande kungen Karl XIV Johan. Han turnerade runt i Bergslagen som uppskattad historieberättare de sista åren, trots att han var hårt märkt av fängelsevistelsen. Lars Molin avled 1845 i Arboga.

Min farfars farfars far Anders Persson och hans hustru Anna Ersdotter var ungefär jämngamla med Lasse-Maja och de hade med största sannolikhet fått höra om hans öden och äventyr i Bergslagen. Både Anders och Anna var födda i Östra Kloten i Ramsbergs församling, de avled samma år, 1847 i Gräsberget i Malingsbo. Det var deras son Per Andersson med hustru som flyttade till Ibbarbo.

Sverige åren runt 1810. Det är Napoleonkrigens år - en omvälvande tid ute världen men också i Sverige. En revolution år 1809 avsätter landets kung Gustav IV Adolf. Sverige förlorar Finland i ett krig mot Ryssland. En av rikets herrar, greve Axel von Fersen, mördas av pöbeln i Gamla stan i Stockholm. Landet får en ny kronprins i fransmannen Bernadotte. På det kulturella fältet bryter romantiken in med Atterbom, Stagnelius och Tegnér som ledande gestalter. I februari 1811 bildar en handfull unga män Göthiska förbundet, ett sällskap för nationens räddning.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tillbaka »

bergslagsanor.com