"Rämsgubben" och hans familj

  

Bergsman Olof Mattsson som allmänt gick under benämningen "Rämsgubben" avled 1652 i Rämen, Grangärde socken, Dalarnas län, i en ungefärlig ålder av 85 år, om uppgiften stämmer att han skulle ha varit född 1566. Hans hustru Sara Hindrichsdotter begravdes tre år senare, på Midsommardagen 1655, ungefär lika gammal.

Räms-Gubbens föräldrar var Matts Halvarsson och hans hustru Pehrsdotter, som vi inte känner till förnamnet på. Olof var född i Kyrkbyn i Grangärde liksom hans far, farfar och troligen farfars far.

Olofs hustru Sara Hindrichsdotter kom från Floda, St Tuna. Hon hade tidigare varit gift med Erich Östensson från Bröttjärna. Var de bodde är osäkert eftersom Erich inte har påträffats i några skattelängder. Det mest sanolika är att han var nybyggare vid Rämen. I så fall var han skattebefriad. Han kan till och med vara den första som slog sig ned i Rämen. Från deras äktenskap är fyra söner och en dotter kända.

Sara gifte om sig med Olof Mattsson någon gång mellan 1610 och 1615.

Ättlingarna efter dem är fördelade på tre släktgrenar. En efter varje barn till Olof och Sara:

Erik "Räms-Erik" Olofsson (1615-1676) bosatt i Räms-Ohrnäs

Jöran "Räms-Kungen" Olofsson (1616-1696), bergsman i Rämen

Margareta Olsdotter (1617-)

Därutöver kan det ha funnits ytterligare två söner Anders Olofsson och Matts Olofsson bosatta i Vika socken.

Det är från "Räms-Kungens" släktled vi härstammar. Om honom har Abraham Sahlstedt skrivit i Tuna Minnes-Döme;

"Rämsbyn skal blifwit först bebygd; Skolande ett åhrtal på en wägg anskrifvit, af 1612. Hammar och Hyttestellet skal blifwit anlagt af then så kallade gamlesta Räms-Gubben Olof, hwars Son Jöran Olsson äntå mera i anseende komit; theraf at han en stor och grott, som man säger, man til kroppsskiepelsen, men eljest therjemte en stadig, förmögen och anseenlig Bergsman warit. Til teckn hwaraf han förmenes haft 24 hion och 5 werkhästar i dagelig arbetsrörelse. Brodern til Jöran, Erik Olson, som för Räms Erik är ökend, har satt sin bopåle wid Räms-Ohrnäs...."

Tillbaka »

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tillbaka »

bergslagsanor.com